0 800 503 773

loading

Официальные условия проведения акции "Покупай ОСАГО + ДГО + Нашу автогражданку онлайн и гарантированно получай 5 литров топлива и карту техпомощи Vuso Assistance PLUSE в подарок!"

Офіційні умови проведення акції Купуй ОСЦПВ + ДЦВ + Нашу автоцивілку онлайн і гарантовано отримуй 5 літрів палива та карту техдопомоги Vuso Assistance PLUSE в подарунок!”

 

1. Загальні положення

1.1. Акція Купуй ОСЦПВ + ДЦВ + Нашу автоцивілку онлайн і гарантовано отримуй 5 літрів палива та карту техдопомоги Vuso Assistance PLUSE в подарунок!” (надалі – «Акція») є рекламною кампанією, спрямованою на заохочення клієнтів Приватне акціонерне товариство  «Страхова Компанія «ВУСО» в інтернеті.

1.2. Iніціатором та організатором Акції є Приватне акціонерне товариство «Страхова Компанія «ВУСО»  (надалі – «СК «ВУСО»).

1.3. Акція проводиться по всій території України в мережі інтернет, на офіційному сайті
«СК «ВУСО».

1.4. Початок Акції – 20 вересня 2016 року, закінчення – 31 жовтня 2016 року включно (надалі – «Період проведення Акції»).

2. Учасники Акції

2.1. Учасниками Акції (надалі – «Учасники») можуть бути страхувальники-фізичні особи, які є резидентами України, за договорами обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів , добровільного страхування відповідальності власників наземних транспортних засобів та добровільного страхування наземного транспорту (страховий продукт «Наша автоцивілка») укладеними шляхом використання відповідного Веб-інтерсейсу на офіційному сайті  «СК «ВУСО» (www.vuso.ua)  в Період проведення Акції та оплаченими в повному обсязі (далі – договори ОСЦПВ + ДЦВ + Наша автоцивілкаонлайн).

2.2. Для того, щоб взяти участь у Акції, Учасник шляхом використання відповідного Веб-інтерсейсу на офіційному сайті  «СК «ВУСО» (www.vuso.ua) повинен у Період проведення Акції, зазначений в пункті 1.4. Офіційних умов проведення Акції (далі-Умов), укласти із «СК «ВУСО» одночасно пакет договорів ОСЦПВ + ДЦВ + Наша автоцивілкаонлайн та оплатити його. За таких умов страхувальник автоматично стає Учасником.

2.3. Учасниками акції не є особи, які в період проведення Акції уклали лише один або два види договорів з пакету договорів ОСЦПВ + ДЦВ + Наша автоцивілкаонлайн.

2.4. В Акції не можуть брати участь співробітники «СК «ВУСО» та їхні родичі.

3. Подарунки Акції.

3.1. В Акції діє гарантований подарунок – 5 літрів палива та карта техдопомоги Vuso Assistance PLUSE, під якими розуміється надання усім учасникам акції, які уклали пакет договорів ОСЦПВ + ДЦВ + Наша автоцивілкаонлайн, по 5 літрів палива за рахунок «СК «ВУСО» та карти технічного обслуговування Асистанса по наданню інформаційних, організаційних, евакуаційних та технічних послуг при експлуатації транспортного засобу.

4. Умови отримання подарунків

4.1. Отримати подарунок зможе лише Учасник, який відповідає вимогам, зазначеним у пункті 2 даних Умов.

4.2. Право на отримання подарунку зберігається за Учасниками протягом 10 (десяти) робочих днів від дня укладення договору.

4.3. Для отримання подарунків Учасник повинен мати при собі такі документи: паспорт,
реєстраційний номер ОКПП.

4.4. Учасники мають право відмовитися від отримання подарунку. Заміна подарунку на грошовий еквівалент не допускається.

4.5. Якщо Учасник з будь-яких причин відмовляється отримати подарунок, він не має права передати його третій особі і в такому разі втрачає право на отримання подарунка.

5. Заключні положення

5.1. Дані Умови обов’язкові для виконання.

5.2. Інформування щодо проведення Акції здійснюється шляхом розміщення умов акції на корпоративному інтернет-сайті «СК «ВУСО» (www.vuso.ua). Iнформація про всі зміни та доповнення до даних Умов має бути розміщена на цьому ж інтернет-сайті протягом 3 (трьох) робочих днів.

5.3. «СК «ВУСО» не несе відповідальності за якість подарунка за умовами акції. Відповідальність за якість подарунку за умовами Акції несе її безпосередній
постачальник.

5.4. «СК «ВУСО» звільняється від будь-якої відповідальності щодо подарунку Акції після отримання його Учасниками. Якщо подарунки залишилися не врученими через те, що Учасники не дотрималися вимог, зазначених у цих Умовах, «СК «ВУСО» використовує
їх на власний розсуд.

5.5. Своєю участю в Акції Учасники надають «СК «ВУСО» право, безстроково, відповідно до Закону України «Про захист персональних даних»: отримувати, збирати, обробляти, реєструвати, накопичувати, зберігати, змінювати, поновлювати, використовувати і поширювати (розповсюджувати, передавати) інформацію, яка, відповідно до вимог законодавства, становить персональні дані. Учасники погоджуються на проведення фотозйомки за їх участі та надання рекламних інтерв’ю про участь у Акції, а також погоджуються, що їх ПІБ та фотоматеріали за їх участі можуть бути оприлюднені або використані «СК «ВУСО» з рекламною метою у будь-яких друкованих, аудіо- і відеоматеріалах, на будь-якій території, на необмежений строк, без попереднього узгодження та безкоштовно. Всі авторські права на такі матеріали будуть належати ПрАТ «СК «ВУСО». Учасники також погоджуються з тим, що їхні дані можуть бути внесені до бази даних та використані «СК «ВУСО» без будь-яких часових обмежень для надсилання інформації, повідомлень, проведення телефонних опитувань тощо із інформаційною, маркетинговою чи рекламною метою.

5.6. У разі виникнення ситуації, що припускає неоднозначне тлумачення цих Умов, будь-яких спірних питань та (або) питань, не врегульованих цими Умовами, остаточне рішення приймає «СК «ВУСО».