0 800 503 773

loading

Официальные условия проведения акции с Приватбанком

Официальные условия проведения акции с Приватбанком

 

Офіційні умови проведення акції

«КАСКО за 199 гривень на 1 місяць»

 

1. Загальні положення

1.1. Акція «КАСКО за 199 гривень на 1 місяць» (надалі – «Акція») є рекламною кампанією, спрямованою на заохочення клієнтів Приватного акціонерного товариства «Страхова Компанія «ВУСО» в мережі Інтернет.

1.2. Iніціатором та організатором Акції є Приватне акціонерне товариство «Страхова Компанія «ВУСО»  (надалі – «СК«ВУСО»).

1.3. Акція проводиться по всій території України в мережі Інтернет, на сайтах https://vuso.ua та https://www.privat24.ua, а також в терміналах самообслуговування та банкоматах ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК".

1.4. Початок Акції – 25 квітня 2016 року, закінчення – 2 травня 2016 року (надалі – «Період проведення Акції»).

2. Учасники Акції

2.1. Учасниками Акції (надалі – «Учасники») можуть бути страхувальники-фізичні особи, які є резидентами України, за договорами добровільного страхування наземного транспорту (крім залізничного), згідно умов страхового продукту «Наше КАСКО», укладеними з «СК «ВУСО» на сайті https://vuso.ua, шляхом використання відповідного Веб-інтерфейсу на сайті https://www.privat24.ua, а також в терміналах самообслуговування та банкоматах ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" (далі – Договір КАСКО) в Період проведення Акції (далі – договори КАСКО онлайн).

2.2. Дія Акції не поширюється на:

-  транспортні засоби, які були придбані в кредит, строк якого ще не закінчився;

-  транспортні засоби, строк експлуатації яких становить більше, ніж 8 років;

- транспортні засоби, щодо яких наявний чинний договір добровільного страхування наземного транспорту (крім залізничного) з «СК «ВУСО».

2.3. Ціна за перший місяць дії договору, згідно Офіційних умов проведення Акції (далі-Умов) складатиме 199 (сто дев’яносто дев’ять) гривень для всіх та кожного з Учасників, та не залежить від вартості транспортного засобу (страхової суми), чи інших чинників.  

2.4. Для того, щоб взяти участь у Акції, Учасник повинен у Період проведення Акції, зазначений в пункті 1.4. Умов, укласти із «СК «ВУСО» договір КАСКО онлайн, з використанням паролю, отриманого за допомогою веб-сайту https://www.privat24.ua, терміналів самообслуговування або банкоматів ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", на вказаний засіб зв’язку (номер телефону або адресу електронної пошти)  та сплатити страховий платіж за перший місяць діє дії договору. За таких умов страхувальник автоматично стає Учасником.

2.5.  Страховий платіж за перший місяць дії договору КАСКО онлайн повинен бути сплаченим у повному обсязі на користь «СК «ВУСО».

2.6. У випадку якщо Учасник матиме бажання продовжити дію страхового покриття на другий та кожен наступний місяць дії Договору КАСКО, розмір страхового платежу визначатиметься Страховиком та Страхувальником в кожному конкретному випадку на загальних умовах.

2.7. В Акції не можуть брати участь співробітники «СК «ВУСО» та їхні родичі.

3. Заключні положення

3.1. Дані Умови обов’язкові для виконання.

3.2. Інформування щодо проведення Акції здійснюється шляхом розміщення умов акції на офіційному сайті «СК «ВУСО» (https://vuso.ua/). Iнформація про всі зміни та доповнення до даних Умов має бути розміщена на цьому ж інтернет-сайті протягом 3 (трьох) робочих днів.

3.3. Своєю участю в Акції Учасники надають «СК «ВУСО» право, безстроково, відповідно до Закону України «Про захист персональних даних»: отримувати, збирати, обробляти,реєструвати, накопичувати, зберігати, змінювати, поновлювати, використовувати іпоширювати (розповсюджувати, передавати) інформацію, яка, відповідно до вимогзаконодавства, становить персональні дані. Учасники погоджуються на проведенняфотозйомки за їх участі та надання рекламних інтерв’ю про участь у Акції, а також погоджуються, що їх ПІБ та фотоматеріали за їх участі можуть бути оприлюднені або використані «СК «ВУСО» з рекламною метою у будь-яких друкованих, аудіо- і відеоматеріалах, на будь-якій території, на необмежений строк, без попереднього узгодження та безкоштовно. Всі авторські права на такі матеріали будуть належати ПрАТ «СК «ВУСО». Учасники також погоджуються з тим, що їхні дані можуть бути внесені до бази даних та використані «СК «ВУСО» без будь-яких часових обмежень для надсилання інформації, повідомлень, проведення телефонних опитувань тощо із інформаційною, маркетинговою чи рекламною метою.

3.4. У разі виникнення ситуації, що припускає неоднозначне тлумачення цих Умов, будь-яких спірних питань та (або) питань, не врегульованих цими Умовами, остаточне рішення приймає «СК «ВУСО».