Словник термінів > СК«ВУСО»

Словник термінів > СК«ВУСО»

Аварійні комісари -­ фахівці, що займаються визначенням причин настання страхового випадку та розрахунком розміру збитку.

Безумовна франшиза­ - одне з можливих умов страхової виплати. Б. ф. передбачає, що в разі якщо збиток страхувальника не перевищує зазначений у договорі розмір франшизи , страхувальник відшкодовує збиток за свій рахунок. За умови, що збиток перевищує розмір франшизи, страховик здійснює страхову виплату з вирахуванням розміру франшизи.

КАСКО (ісп. Casco ­ корпус, остов) -­ вид страхування, який має на увазі страхування автомобіля від ДТП, викрадення, угону, падіння предметів, вибуху, пожежі, необережних або протиправних дій третіх осіб. В цьому випадку ви не страхуєте майно, що перевозиться і свою відповідальність перед третіми особами - ­ ці ризики покриваються іншими видами страхування. Пам'ятайте, що по КАСКО ви страхуєте тільки автомобіль.

Ліміт відповідальності страховика ­- максимальна страхова виплата, яку може отримати клієнт від страхової компанії відповідно до умов договору. Л.в. може бути встановлений за окремим страховим випадком і (або) страховому ризику.

Нульова франшиза -одне з можливих умов страхової виплати, при якому розмір франшизи становить 0 грн.

Забезпечений транспортний засіб - транспортний засіб, щодо якого укладено договір страхування. ОСАГО (автоцивілка) ­- обов'язкове страхування цивільної відповідальності власників наземних транспортних засобів. Відповідно до Закону України «Про обов'язкове страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів» (далі ­ Закон), кожен власник транспортного засобу в Україні зобов'язаний застрахувати свою відповідальність за договором ОСАГО. Суть цього договору в наступному: якщо власник забезпеченого транспортного засобу в результаті аварії завдає шкоди третім особам , то постраждалим відшкодовує збитки страхова компанія. Страхове відшкодування постраждалі отримують в межах суми, обумовленої в Законі.

Поліс -­ документ, який є законним закріпленням цивільно­правових відносин страховика і страхувальника.

Страхування ­- вид цивільно­правових відносин щодо захисту майнових інтересів громадян та юридичних осіб у разі настання певних подій ( страхових випадків ), визначених договором страхування. Страхувальник ­- клієнт страхової компанії.

Страхова виплата ­- грошова сума, яку виплачує страхова компанія при настанні страхового випадку . Страхова сума­ - максимальна страхова виплата, яку може отримати клієнт від страхової компанії відповідно до умов договору.

Страхове відшкодування -­ грошова сума, яку виплачує страхова компанія при настанні страхового випадку за договорами майнового страхування і страхування відповідальності.

Страховий платіж (страховий внесок, страхова премія) -­ плата за страхування, згідно з умовами договору.

Страховий ризик (страхова подія) ­- певна подія, на випадок якої проводиться страхування і яка має ознаки ймовірності та випадковості настання.

Страховий випадок ­ -подія, прописана в договорі, або передбачена законодавством, при настанні якої здійснюється страхова виплата.

Страховий тариф ­- ставка страхового внеску з одиниці страхової суми, яку клієнт платить компанії за певний період страхування.

Страховик (страхова організація, страхова компанія) -організація, яка займається страховою діяльністю.

Страхові агенти ­- особи, які працюють в інтересах страхової компанії за винагороду. С.а. діють за дорученням і від імені компанії і виконують частину страхової діяльності компанії, наприклад, укладають договори страхування, одержують страхові платежі і т.п.

Субліміт - обмеження в страховій виплаті за окремими видами страхових ризиків, зазначених в договорі.

Треті особи -­ особи, які не беруть участі в договорі, але мають відношення до страхової події.

Умовна франшиза -­ одна з можливих умов страхової виплати . У. ф. передбачає, що в разі якщо збиток страхувальника не перевищує зазначений у договорі розмір франшизи, страхувальник відшкодовує збиток за свій рахунок. За умови, що збиток перевищує розмір франшизи, страховик здійснює страхову виплату в повному обсязі, що не віднімаючи розмір франшизи.

Франшиза ­- частина збитків, які клієнт відшкодовує за свій рахунок. Розмір франшизи вказується в договорі. У разі якщо збитки перевищують суму франшизи, проводиться страхова виплата . Найчастіше вартість договору залежить від розміру франшизи: чим більше розмір франшизи, тим нижче вартість договору. Розрізняють умовну і безумовну франшизи. 

Для цієї сторінки переклад на Вашій мові відсутній


Цей вебсайт використовує cookies.
Залишаючись на сайті, ви погоджуєтесь з Політикою конфіденційності та Правилами щодо файлів cookie.

Приймаю

Підпишіться на розсилку та отримуйте спеціальні пропозиції!📣