Для бізнесу
Для бізнесу Украина едина!
Звоните круглосуточно 0 800 503 773

Звонки бесплатные с мобильных и городских телефонов по Украине

Онлайн чат
Для бізнесу

Сутність і значення страхування фінансових ризиків

Поняття фінансових ризиків законодавством України, в тому числі законом «Про страхування», не визначене. Страховики відносять до цієї категорії неотримання і втрату прибутку. Страхування фінансових ризиків в Україні є дуже популярним серед суб’єктів господарювання, хоча серед інших видів страхової діяльності воно почало розвиватися останнім.

Фінансові ризики передбачають здійснення страхувальником підприємницької діяльності, об’єктом якої виступають грошові кошти в національній та іноземних валютах і цінні папери. Виходячи з цього, визначають такі види фінансових ризиків:

Для бізнесу
  1. Господарський — невиконання фінансових зобов'язань перед кредиторами, власниками (акціонерами, інвесторами), контрагентами (постачальниками, посередниками) тощо.
  2. Валютний — фінансові втрати від коливання валютних курсів в період виконання умов міжнародного контракту. Існують ризики імпортера й експортера.
  3. Інвестиційний — повне або часткове неповернення вкладених у проект коштів або неотримання від нього прибутку протягом певного терміну.

Страхування фінансових ризиків — захист господарських угод від реальних і потенційних збитків, які спричинені втратою платоспроможності, протиправними діями, стихійними лихами тощо.

Умови виникнення і особливості страхування фінансових і кредитних ризиків

Певні групи ризиків притаманні відповідним категоріям учасників господарської діяльності. Фінансові ризики — це прерогатива суб’єктів господарювання. Так, валютні ризики виникають у виробничих і торговельних підприємств, які здійснюють зовнішньоекономічну діяльність. Інвестиційні ризики виникають у суб’єктів інвестиційної сфери. Господарські ризики — найширша категорія. Вона передбачає невиконання договорів, пов’язаних з наданням послуг, постачанням товарів, виконанням робіт тощо.

Кредитні ризики — це небезпека неповернення підприємствами позик комерційним банкам при проведенні останніми активних операцій. Ці ризики включають неотримання прибутку банком від наданих кредитів.

 

Для бізнесу

Розмір тарифів і страхова сума встановлюються у відповідності до внутрішніх правил страховика і узгоджуються із страхувальником. Способи визначення страхової суми:

  • вона не перевищує суми вкладених у проект коштів;
  • вкладення збільшуються на запланований розмір прибутку.

У першому випадку страхове відшкодування — це позитивна різниця між страховою сумою і поверненими інвестиціями. В другому — між страховою сумою і валовими надходженнями від проекта.

Підпишіться на оновлення