0 800 503 773

loading

Офіційні умови проведення акції “Купуй онлайн поліс ОСЦПВ та ДЦВ і гарантовано отримуй в подарунок карту технічної допомоги.

 

1.Загальні положення

 

1.1. Акція «Купуй онлайн полісОСЦПВ та ДЦВ і гарантовано отримуй в подарунок карту технічної допомоги» (надалі – «Акція») є рекламною кампанією, спрямованою на заохочення клієнтів ПрАТ «СК «ВУСО» в інтернеті.

 

1.2. Iніціатором та організатором Акції є ПрАТ «СК «ВУСО»  (надалі – «СК«ВУСО»).

 

1.3. Акція проводиться по всій території України в мережі інтернет, на офіційному сайті«СК «ВУСО».

 

1.4. Початок Акції – 1 липня 2016 року, закінчення – 1 травня 2018 року включно (надалі – «Період проведення Акції»).

 

2.Учасники Акції

 

2.1. Учасниками Акції (надалі – «Учасники») можуть бути страхувальники-фізичні особи, які є резидентами України, за договорами обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів та добровільного страхування відповідальності власників наземних транспортних засобів, укладеними одночасно шляхом використання відповідного Веб-інтерфейсу на офіційному сайті  «СК «ВУСО» (vuso.ua)  в Період проведення Акції та оплаченими в повному обсязі (далі – договори ОСЦПВ  та ДЦВ онлайн).

 

2.2. Для того, щоб взяти участь у Акції, Учасник шляхом використання відповідного Веб-інтерсейсу на офіційному сайті  «СК «ВУСО» (vuso.ua) повинен у Період проведення Акції, зазначений в пункті 1.4. Офіційних умов проведення Акції (далі-Умов), укласти із «СК «ВУСО» договори ОСЦПВ  та ДЦВ онлайн та оплатити їх. За таких умов страхувальник автоматично стає Учасником.

2.4. В Акції не можуть брати участь співробітники «СК «ВУСО» та їхні родичі.

3.Подарунки Акції.

3.1. В Акції діє гарантований подарунок – карта технічної допомоги , під якою розуміється надання усім учасникам акції, які уклали договори ОСЦПВ  та ДЦВ онлайн, карти технічного обслуговування Асистанса по наданню інформаційних, організаційних, евакуаційних та технічних послуг при експлуатації транспортного засобу.

4.Умови отримання подарунків

4.1. Отримати подарунок зможе лише Учасник, який відповідає вимогам, зазначеним у пункті 2 даних Умов.

4.2. Право на отримання подарунку зберігається за Учасниками протягом 10 (десяти) робочих днів від дня укладення договору.

4.3. Для отримання подарунків Учасник повинен мати при собі такі документи: паспорт,реєстраційний номер ОКПП.

4.4. Учасники мають право відмовитися від отримання подарунку. Заміна подарунку на грошовий еквівалент не допускається.

4.5. Якщо Учасник з будь-яких причин відмовляється отримати подарунок, він не має права передати його третій особі і в такому разі втрачає право на отримання подарунка.

5.Заключні положення

5.1. Дані Умови обов’язкові для виконання.

5.2. Інформування щодо проведення Акції здійснюється шляхом розміщення умов акції на корпоративному інтернет-сайті «СК «ВУСО» (vuso.ua). Iнформація про всі зміни та доповнення до даних Умов має бути розміщена на цьому ж інтернет-сайті протягом 3 (трьох) робочих днів.

5.3. «СК «ВУСО» не несе відповідальності за якість подарунка за умовами акції. Відповідальність за якість подарунку за умовами Акції несе її безпосереднійпостачальник.

5.4. «СК «ВУСО» звільняється від будь-якої відповідальності щодо подарунку Акції після отримання його Учасниками. Якщо подарунки залишилися не врученими через те, що Учасники не дотрималися вимог, зазначених у цих Умовах, «СК «ВУСО» використовуєїх на власний розсуд.

5.5. Своєю участю в Акції Учасники надають «СК «ВУСО» право, безстроково, відповідно до Закону України «Про захист персональних даних»: отримувати, збирати, обробляти,реєструвати, накопичувати, зберігати, змінювати, поновлювати, використовувати іпоширювати (розповсюджувати, передавати) інформацію, яка, відповідно до вимогзаконодавства, становить персональні дані. Учасники погоджуються на проведенняфотозйомки за їх участі та надання рекламних інтерв’ю про участь у Акції, а також погоджуються, що їх ПІБ та фотоматеріали за їх участі можуть бути оприлюднені або використані «СК «ВУСО» з рекламною метою у будь-яких друкованих, аудіо- і відеоматеріалах, на будь-якій території, на необмежений строк, без попереднього узгодження та безкоштовно. Всі авторські права на такі матеріали будуть належати ПрАТ «СК «ВУСО». Учасники також погоджуються з тим, що їхні дані можуть бути внесені до бази даних та використані «СК «ВУСО» без будь-яких часових обмежень для надсилання інформації, повідомлень, проведення телефонних опитувань тощо із інформаційною, маркетинговою чи рекламною метою.

5.6. У разі виникнення ситуації, що припускає неоднозначне тлумачення цих Умов, будь-яких спірних питань та (або) питань, не врегульованих цими Умовами, остаточне рішення приймає «СК «ВУСО».